Професія

актуарія

 
Text Box: Головна
Text Box: Про нас
Text Box: Професія Актуарія
Text Box: Програми
Text Box: Команда
Text Box: Ресурси
Text Box: Бібліотека
Text Box: Фото
Text Box: Лінки
Text Box: Адреса
 

 

 


        

                                                           

 

Зміст

 

Про професію актуарія

·        Хто такий актуарій? Чим займаються актуарії?

·        Професійні актуарні організації світу. Міжнародна Асоціація Актуаріїв

·         Як стати актуарієм?

·        Переваги професії актуарія

 

Розвиток професії актуарія в Україні

 

 

 

 

 

 


Про професію актуарія

     

 

Хто такий актуарій?

Слово “актуарій” походить від латинського слова “actuarius”. Особа, яка обіймала дану посаду виконувала обов’язки бізнес менеджера Сенату в Стародавньому Римі. Вперше це слово було застосоване у 1775 році до математика страхової компанії в Equitable Life Assurance Society (Лондон, Великобританія). До середини 19 століття, актуарії активно працювали у сфері страхування життя, страхових товариствах і пенсійних проектах. З плином часу важливість актуаріїв зросла і в сфері загального (майнового) страхування, інвестицій, охорони здоров’я, соціального забезпечення, а також у банківській сфері, корпоративних фінансах і фінансофій інженерії.

Актуарії – це багатосторонні стратеги-аналітики, добре вишколені в теорії і застосуванні таких галузей науки як математика, статистика, економіка, теорія ймовірностей і фінанси. Їх називають фінансовими архітекторами і соціальними математиками, тому що виняткове поєднання їх аналітичних і бізнесових навичок використовується у цілому світі для розв’язання зростаючих фінансових і соціальних проблем.

 

Чим займаються актуарії?

Застосовуючи свої аналітичні здібності, актуарії впевнено прогнозують фінансову суть як близького, так і далекого майбутнього шляхом визначення, проектування і управління спектром фінансових ризиків. Таким чином, актуарії надають цінну інформацію керівникам вищих ланок управління про те, як приймати довготермінові стратегічні рішення. Вони також забезпечують практичні розв’язання проблем, що містять можливі наслідки майбутніх непередбачуваних подій. 

 

Роль актуарія в сучасному бізнесі це:

·        аналіз та управління ризиком,

·        побудова фінансових моделей, які відповідають конкретним умовам,

·        подання комплексного аналізу вищій ланці керівників у зрозумілій формі,

·        виконання розрахунків, беручи до уваги зміни в економіці та інші фактори, і

·        надання фінансових консультацій.

Актуарії залучені до роботи в індустрії фінансового обслуговування, конкурентноздатність якої постійно зростає, особливо в таких сферах:

·        ціноутворення, метою якого є прибуткова сегментація ринку,

·        порад щодо важливості резервів, які найчастіше є найважливішим пунктом балансового звіту страховика,

·        аналізу програми перестрахування,

·        управління капіталом та інвестиційні стратегії,

·        управління інформаційними системами,

·        бізнес прогнозування,

·        оцінка компаній, і

·        надання порад щодо придбання і злиття компаній.

Актуарії несуть юридичну відповідальність за платоспроможність компаній по страхуванню життя у багатьох країнах світу.  Участь актуаріїв у фінансовому управлінні компаній по страхуванню майна і страхуванню життя все більше зростає.

Актуарії можуть також відігравати важливу роль в:

·        пенсійній сфері, де математичне і статистичне моделювання використовується для визначення фінансових аспектів пенсійних планів, таких як розробка рекомендацій про розмір внесків і оцінка адекватності рівня капіталу,

·        управління фондами, де актуарії надають поради щодо інвестиційної політики фонду, розміщення активів, а також кількісного моделювання,

·        біржових брокерських фірмах, де актуарії можуть працювати як аналітики, особливо з питань страхування та гри на біржі, і

·        банківській сфері, де актуарії можуть здійснювати аналіз  застави для визначення рівнів дефолту, рівнів виплат застав, майбутніх витрат і придатних рівнів страхування гарантування застави.

 

Актуарії вирішують проблеми, пов’язані з фінансовим ризиком майбутніх непередбачуваних умов. Це робить їх професію однією з найвпливовіших у фінансовому світі.

Наприклад, у США професія актуарія є в числі найкращих. Професії оцінюються на основі шести ключових критеріїв: навколишнє оточення, рівень доходу, перспектива зайнятості, фізичні потреби, безпека, наявність стресових ситуацій. Рівень професії актуарія ніколи не опускався нижче 4-го місця.

 

 

Десять найкращих професій в США:

1. Біолог

2. Актуарій

3. Фінансовий аналітик

4. Комп’ютерно-системний аналітик

5. Бухгалтер

6. Програміст

7. Метеоролог

8. Помічник юриста  

9. Статистик

10. Астроном

 

Частина роботи актуарія полягає в тому, щоб спробувати спрогнозувати, що станеться з грішми, якщо їх інвестувати в пенсійні фонди, страхування, фондові біржі чи інші фінансові інститути. Актуарій несе юридичну і професійну відповідальність за гарантоване отримання клієнтами прибутків, обіцяних страховими компаніями і пенсійними фондами. 

 

Актуарії вирішують проблеми, щоб допомогти нам забезпечити наше майбутнє. Вони поєднують свою управлінську роль бізнес менеджера з відповідальністю за захист фінансових інтересів суспільства. 

Успіх у вирішенні проблем завжди приносить задоволення. Саме цим і займаються актуарії – вони використовують свої інтелектуальні здібності для вирішення практичних проблем бізнесу. Ви також дізнаєтеся, що чим складніша проблема, тим більше задоволення і гордості Ви відчуваєте, знаходячи ефективні рішення.

Світ бізнесу і фінансів постійно змінюється. Вплив норм, законодавства, та глобалізації створили середовище, яке постійно ускладнюється. Тільки актуарії володіють достатньою кваліфікацією, щоб розібратися в цьому. Актуарії постійно використовують статистику, теорію ймовірностей, фінансову математику і теорію інвестицій для вирішення проблем бізнесу.

Насправді, робота актуарія – це наука, яка є достойною академічного  вивчення, і деякі актуарії працюють в університетах і займаються дослідженнями.

Все більше актуаріїв стають керівниками. Вам будуть потрібні людські якості для роботи з іншими професіоналами, керувати проектами і колегами, надавати консультації.

Актуарії користуються попитом в багатьох видах організацій, але основні сфери їх діяльності наступні:

- Страхування життя. Ці компанії займаються пенсійним страхуванням, страхуванням життя й іншими фінансовими послугами з метою забезпечення своїх споживачів довготерміновою фінансовою безпекою. Це включає підтримання прибутку клієнта після його виходу на пенсію,  або забезпечення його утриманців у разі передчасної смерті. Актуарії займаються створенням, визначенням ціни і збутом таких страхових продуктів. 

- Загальне страхування. Це ділянка роботи актуарія, яка найшвидше розвивається. До неї відноситься особисте страхування, зокрема, страхування житла і автотранспорту, а також страхування великих комерційних ризиків. Кількість і розміри страхових виплат можуть залежати від різних факторів, наприклад, при страхуванні житла – від розміру будинку, його місцезнаходження, засобів безпеки, тощо. Актуарії поєднують свої статистичні навички зі знанням інвестиційної політики, бухгалтерського обліку, законодавства і бізнесу.

- Інвестиції. Усі актуарії володіють основами теорії інвестицій, але Ви можете спеціалізуватися в управлінні інвестиціями, моніторингу і наданні консультацій з інвестиційних рішень. Ви можете працювати в інвестиційних банках, біржовим брокером в інвестиційному відділі великої компанії, а також консультантом із загальних питань бізнесу.

- Пенсії.  Актуарії надають рекомендації з питань адекватності фінансового рівня пенсійних планів, і забезпечують відповідну сертифікацію для підтримання пенсійного законодавства у цілому світі.

 

 

 

Вгору

 

 

Професійні актуарні організації світу.

Міжнародна Актуарна Асоціація

 

Перша професійна асоціація актуаріїв була заснована у 1848 в Лондоні, а в кінці століття уже існувало 10 асоціацій.

Міжнародна Актуарна Асоціація (МAA) була заснована у 1895 році і є світовою організацією професійних актуарних асоціацій та окремих актуаріїв.

МАА покликана сприяти розвитку всесвітньо відомої професії, яка визнана як технічно компетентна і професійно надійна, і яка контролюватиме задоволення суспільних потреб.

 

Основними цілями організації є:

·        розвиток ролі та репутації професії

·        сприяння підвищення стандартів професіоналізму для здійснення контролю над задоволенням суспільних потреб

·        поширення великого об’єму знань про актуарну науку

·        продовження особистого професійного розвитку актуаріїв

·        сприяння розвитку взаємоповаги між актуаріями

·        організація дискусійних форумів для актуаріїв та актуарних асоціацій

·        представлення професії в міжнародних організаціях

МАА включає 49 Дійсних і 25 Асоційованих членів з 67 країн світу, що становить біля 29 000 осіб, які є дійсними членами цих асоціацій.

Ось список найбільш розвинених актуарних асоціацій, які є Дійсними членами МАА:

Faculty and Istitute of Actuaries (Великобританія)

The Society of Actuaries (США)

The Casualty Actuarial Society (США)

Groupe Consultatif Actuariel (ЄС)

Canadian Institute of Actuaries (Канада)

Institute of Actuaries of Australia (Австралія)

Індивідуальне членство в МАА є відкритим для інших кваліфікованих актуаріїв, які не стають автоматично членами МАА через членство в асоціації, яка є Дійсним членом МАА. 

 

МАА є неприбутковою, неполітичною і неурядовою організацією. Вона знаходиться в реєстрі Економічної та Соціальної Ради ООН та в особливому реєстрі Міжнародної Організації Праці. 

Існують дві основні системи професійної освіти актуаріїв, а саме: освітня система Society of Actuaries/ Casualty Actuarial Society (яка використовується у Північній Америці) та освітня система Британського Інституту Актуаріїв (використовується у більшій частині країн світу). Обидві вони складають основу міжнародних стандартів професійної актуарної освіти.

 

Для отримання детальнішої інформації щодо актуарних організацій та професійних стандартів просимо звертатися на сайт МАА:

 

http://www.actuaries.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Вгору

 

 

Як стати актуарієм?

Актуарії отримують чудове навчання. Їхня повна професійна кваліфікація, яку зовсім нелегко отримати, та досягнення визнані у цілому світі.

Для того, щоб отримати кваліфікацію актуарія необхідно пройти через складну систему професійних іспитів, передбачених одним із Дійсних  членів Міжнародної Актуарної Асоціації.

Сьогодні в Україні з’явилася можливість здавати професійні актуарні іспити до Британського Інституту Актуаріїв, американських Society of Actuaries (SOA) і Casualty Actuarial Society (CAS), які є найбільш престижними органами МАА.

Екзаменаційний центр Британського Інституту Актуаріїв був заснований у Києві у 2002 році на базі Національного університету ім. Т.Шевченка. Українські кандидати також мають можливість здавати SOA/CAS екзамени у Львові в Актуарному навчально-інформаційному центрі при Національному університеті “Львівська політехніка”. 

Розклад іспитів є дуже гнучкий.

Іспити проводяться двічі на рік і Ви можете за один раз здавати стільки іспитів, скільки захочете. Ви можете навіть самі обирати черговість здачі іспитів. Отримання кваліфікації займає від 3 до 6 років.

 

Українські кандидати мають також добру нагоду брати участь у підготовчих курсах до складання іспитів у Актуарному навчально-інформаційному центрі. Для отримання детальнішої інформації стосовно підготовчих курсів до здачі іспитів просимо відвідати секцію „Програми” веб-сайту Центру.

 

 

 

Про Британську (Європейську) професійну Актуарну освітню систему: екзамени Британського Інституту Актуаріїв

 

У Британському Інституті Актуаріїв є три кваліфікаційні рівні. Як тільки Ви досягнете першого рівня, отримавши Диплом з Актуарних Розрахунків, Ви можете почати працювати актуарієм у вітчизняних чи закордонних компаніях. Наступний рівень, Асоційований член Інституту Актуаріїв, дає Вам більш високу професійну кваліфікацію і більш високу зарплату. Однак, кваліфікація Дійсного члена Інституту Актуріїв приносить найвище становище в компанії, найвищу заробітну плату  та повагу в професійному середовищі.

 

Для того, щоб отримати  Диплом з Актуарних розрахунків  Ви повинні здати 9 екзаменів 100-ї серії кваліфікаційних іспитів:

 

Предмет 101: Статистичне Моделювання

Предмет 102: Фінансова математика

Предмет 103: Стохастичне моделювання

Предмет 104: Моделі Виживання

Предмет 105: Актуарна математика (Страхування Життя)

Предмет 106: Актуарна Математика (Страхування Майна)

Предмет 107: Економіка

Предмет 108: Фінанси і Фінансова Звітність

Предмет 109: Фінансова Економіка

 

Щоб стати Асоційованим членом Інституту Актуаріїв необхідно: отримати Диплом з Актуарних Розрахунків здати екзамен з предмету 201 “Професійне Спілкування” та чотири іспити з 300-ї серії, а також відвідати професійні курси Асоційованого члена. Ці предмети стосуються питань як актуарної практики, так і  принципів неактуарної діяльності.

 

Чотири предмети необхідно вибрати із наступних:

Предмет 301: Інвестиції і управління активами

Предмет 302: Страхування Життя

Предмет 303: Загальне Страхування

Предмет 304: Пенсії та інші соціальні виплати

Предмет 305: Фінанси та Інвестиції

 

Дійсний член Інституту Актуаріїв – основна кваліфікація актуарія. Її отримують кандидати, які мають статус Асоційованого члена,  і додатково здали один іспит з предметів 400-ї серії. Кандидати повинні продемонструвати уміння застосовувати загальну теоретичну підготовку в реальний умовах конкретної країни. Професійні курси Дійсного члена необхідно відвідувати один рік.

 

Один предмет треба вибрати із наступних:

Предмет 401: Інвестиції і Управління Активами

Предмет 402: Страхування Життя

Предмет 403: Загальне Страхування

Предмет 404: Пенсії

 

У 2005 році буде запроваджена нова структура актуарних екзаменів. Детальнішу інформацію ви зможете знайти тут:

 

Британський Інститут Актуаріїв

Бюлетень „Український Актуарій”

 

Про північно американську професійну актуарну кваліфікаційну систему : SOA/CAS екзамени США

 

SOA Екзамени.

Існує два рівні SOA кваліфікації: рівень Асоційованого члена і рівень Дійсного члена. Для того, щоб досягнути рівня Асоційованого члена необхідно здати екзамени з Курсів 1 – 6 (перелік подано нижче) і пройти курс з професіоналізму, а також подати аплікаційну форму на Асоційоване членство, схвалену Радою Управління SOA:

 

SOA* Курс 1: Математичні основи актуарної науки

SOA* Курс 2: Теорія відсотків, економіка і фінанси

SOA Курс 3: Актуарні моделі

SOA* Курс 4: Актуарне моделювання

SOA Курс 5: Застосування основних актуарних принципів

SOA Курс 6: Фінанси і інвестиції  

 

* – курси 1, 2, 4 спільно керуються SOA і САS.

 

Статус Дійсного члена отримують кандидати, які відповідають вимогам Асоційованого члена  SOA і успішно склали іспити з курсів 7 й 8 (де кандидатам необхідно обрати один з шести практичних екзаменів) і пройти Fellowship Admission Course:

 

SOA Курс 7: Прикладне актуарне моделювання

SOA Курс 8F: Вища спеціалізована актуарна практика – Фінанси

SOA Курс 8G: Вища спеціалізована актуарна практика – Health, Group Life, and Managed Care (health & group life extension)

SOA Курс 8M: Вища спеціалізована актуарна практика – Health, Group Life, and Managed Care (managed care extension)

SOA Курс 8I: Вища спеціалізована актуарна практика – Особисте страхування

SOA Курс 8V: Вища спеціалізована актуарна практика – Інвестиції

SOA Курс 8P&RU&RC: Вища спеціалізована актуарна практика – Пенсійна допомога

 

 

CAS екзамени.

Існує два кваліфікаційні рівні CAS: Асоційованого члена та Дійсного члена. Для того, щоб отримати статус Асоційованого члена кандидат повинен успішно скласти екзамени з Курсів 1 – 6 (перелік подано нижче), пройти курс з професіоналізму, а також подати аплікаційну форму на Асоційоване членство, схвалену Радою Управління CAS:

 

CAS* Курс 1: Математичні основи актуарної науки  

CAS* Курс 2: Теорія відсотків, економіка і фінанси

CAS Курс 3:  Актуарні моделі

CAS* Курс 4: Актуарне моделювання

CAS Курс 5: Вступ до страхування майна і нещасних випадків, тарифікація страхових продуктів 

CAS Курс 6:  Резервування, страхова бухгалтерія і перестрахування

CAS** Курс 7: специфічне для певної країни: Річний звіт, оподаткування і регулювання – Канада або США.  

 

* – Курси 1, 2, 4 спільно керуються SOA і САS.

** – кандидати повинні визначити свою спеціалізацію: США чи Канада.

 

Статус Дійсного члена отримують кандидати, які відповідають вимогам Асоційованого члена  САS і успішно склали іспити з курсів 8 і 9 :

 

CAS Курс 8: Інвестиції і фінансовий аналіз

CAS Курс 9: Поглиблений курс страхового ціноутворення і розміру доходності.  

 

Опис (учбові програми) всіх професійних актуарних екзаменів можна знайти на цих веб сторінках:

 

www.lviv-actuaries.org/en_programs

www.actuaries.org.uk

www.casact.org

www.soa.org

 

 

Особисті вимоги до кандидатів

 

Навички

Актуарій є різносторонньо кваліфікованим, стратегічно мислячим фахівцем, підготовленим як математик, статистик, економіст і фінансовий експерт, який може оцінити ризикові ситуації в бізнесі, використовуючи моделювання майбутнього, минулий досвід, прогноз і розсудливість.

Актуарії повинні володіти:

·        здатністю пояснювати основні ідеї і аргументи людям, які не є професіоналами в даній галузі;

·        здатністю аналізувати складні ситуації та інформацію, чітко визначати проблему та можливі способи її вирішення,

·        здатністю тлумачити результати і робити висновки,

·        здатністю приймати рішення,

·        математичними здібностями, і

·        навичками планування.

Знання

Актуарії повинні знати:

·        математику і статистику,

·        економіку, бухгалтерський облік,  фінанси та інвестиції,

·        ризики, пов’язані з бізнесом,

·        управління бізнесом і законодавство,

·        економічні і соціальні тенденції, та

·        комп’ютерні програми, включаючи бази даних і електронні таблиці.

Деякі студенти актуарії, які бажають вийти на світовий ринок, вивчають іноземні мови, щоб відповідати міжнародним потребам в актуаріях, які постійно зростають. Інші покращують свою актуарну підготовку, вивчаючи наукові методи, господарське право, економіку, виробничі відносини, маркетинг чи міжнародний бізнес.

Особисті якості

Для того, щоб знаходити оптимальне вирішення проблем актуарії повинні бути:

·        акуратними,

·        методичними, і

·        уважними.

 

Вгору

 

 

Переваги професії актуарія

      

Кар’єра актуарія може запропонувати Вам значну винагороду у вигляді інтелектуального злету, професійного статусу, задоволення від роботи і високого заробітку. Фінансові стимули професії дуже значні. На секрет, що актуаріям дуже добре платять. Навіть починаючий актуарій (частково кваліфікований) може претендувати на зарплату від 33000 до 40000 фунтів за рік у Великобританії і від 60000 до 100000 дол. США в Північній Америці. Згодом швидке зростання зарплати може продовжуватися відповідно до складених іспитів, кваліфікації і отриманого досвіду. Якщо Ви хочете більше довідатися про зарплату і професію актуарія – відвідайте веб сайт

 

http://www.dwsimpson.com/

Ось ще декілька сайтів, які можуть стати корисними у пошуках роботи:

http://www.actuarial-jobs.com/

http://www.ipsgroup.co.uk/index.html

http://www.rollinssearch.com/home.htm

http://www.einsurancejobs.com/index.asp

 

 

 

 

Вгору

 

 

 

Розвиток професії актуарія в Україні

                                                                            

                                                                                                                                                                              

Цю секцію буде поновлено.

 

Вгору

 

 

© Ця веб-сторінка розроблена Lviv Actuaries, 2003 - 2005